Kleur jouw wereld met Natuurlijke Gemeenteontwikkeling

In 2010 is het nieuwe boek 'Kleur je wereld met Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling' uitgebracht. Dit boek wordt geïntroduceerd op een landelijke conferentie door Christian Schwarz. Dit nieuwe boek vervangt het oorspronkelijke boek Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling als basishandleiding voor het Natuurlijke Gemeente Ontwikkelingsproces. In dit boek licht Christian de 5 basiscomponenten van NCD toe aan de hand van meer dan 10 jaar internationaal onderzoek: de spieren, het bloed, het hart, de handen en de ogen van een Natuurlijk Gemeente Ontwikkelingsproces.


Spieren: de 8 kwaliteitskenmerken
Bloed: de 6 groeikrachten
Hart: kompas gebaseerd op de 3-voudige natuur van God
Ogen: de minimumfactor
Handen: de NCD instrumenten

Een aantal boeken van Christian Schwarz zijn in de afgelopen jaren in het Nederlands vertaald en uitgeven door uitgeverij Gideon. In 2011 zijn de boeken overgenomen door Highway Media, postbus 155, 3850 AD Harderwijk.
Zie voor een totaaloverzicht van de in verschillende talen verschenen literatuur de website van NCD-International: www.ncd-international.org 


Klik HIER om het boek Kleur jouw wereld met Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling te bestellen.

God ervaren als Vader, Zoon en Heilige Geest

Vertaling van : The Threefold Art of Experiencing God – The Liberating Power of a Trinitarian Faith

God ervaren als Vader, Zoon en Heilige Geest: drie in één. Een onbeschrijfelijk mysterie, dat zich niet laat analyseren, maar waarmee gelovigen mogen leren leven.Hoe de eenheid in God functioneert, ontgaat ons. Ook hooggeleerde theologen hebben er geen vat op. En kerkelijke dogma’s hebben het vraagstuk voor de gelovigen alleen maar abstracter gemaakt.

Volgens Christian Schwarz heeft de theoretische benadering van God - die Zich op drievoudige wijze laat kennen - een verlammende uitwerking op de christelijke kerk. Het bijbelse ‘kennen’ draagt immers de diepe betekenis van ‘intieme omgang’ in zich. Daarom moet de goddelijke Drie-eenheid niet vanuit de theorie, maar vanuit de praktische ervaring worden benaderd. Het gaat erom hoe God Zich aan ons bekendmaakt - niet of wij God kunnen doorgronden. Hij maakt Zich aan ons bekend als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Omdat woorden en formuleringen tekortschieten, als we proberen iets over de Drie-eenheid te zeggen, staan in dit boekje de afbeeldingen centraal. Die maken op hun eigen wijze duidelijk hoe wij de drie-enige God kunnen ervaren. De tekst dient als toelichting op de afbeeldingen.Een nieuw begrip van de Drie-eenheid leidt tot een andere kijk op ons eigen leven en het leven van de kerkelijke gemeente. Het geeft op verbluffend eenvoudige wijze inzicht in de conflicten die de christelijke kerk krachteloos maken - en de wijze waarop die verspilde energie constructief kan worden gebruikt.

Prijs: 9,95 euro

Klik hier om het boek te bestellen 

Literatuur

Christian A. Schwarz:
Het ABC van de natuurlijke gemeenteontwikkeling
Brochure, 32 pagina’s (afhankelijk van taal versie), € 4,25

Te bestellen via Highway Media

Deze brochure vat de concepten van de natuurlijke gemeenteontwikkeling samen in een makkelijk te lezen stijl. Het is ontworpen om de basis informatie van NCD te delen met mensen die waarschijnlijk niet een heel boek lezen. Het kan in 20 minuten gelezen worden en is tegen lage kosten geproduceerd zodat het in grotere aantallen kan worden gedistribueerd. Ideaal voor gemeentes die met het onderzoek bezig zijn.

Voor wie? Gemeenteleden die basale informatie over NCD behoeven, bijvoorbeeld zij die de vragenlijst invullen.


 

Literatuur

Christian A. Schwarz / Christoph Schalk:
De praktijk van de natuurlijke gemeenteontwikkeling
Paperback, 239 pagina’s, € 13,40
Te bestellen bij Highway Media

Deze implementatie gids begint waar Natuurlijke Gemeenteontwikkeling stopt. Het geeft instructies voor het uitvoeren van het NCD onderzoek en leidt een kerk door het proces van het ontwikkelen van een stategie om de minimum factor te bepalen. Het boek bevat checklists voor elk van de acht kwaliteits kenmerken die door het onderzoek worden gemeten en een trainingsprogramma voor “biotisch denken”.

Voor wie? Voorgangers en kerkleiders, in het bijzonder degenen die het NCD onderzoek willen uitvoeren of die dit gedaan hebben. 


Literatuur

Christian A. Schwarz
Effectief – door de Geestelijke Gaven – Evangeliseren
Paperback, 112 pagina’s, € 12,50
Te bestellen bij Highway Media

 

In dit boek wordt de gaven gebaseerd benadering voortdurend verbonden met het gebied van evangelisatie. Naast andere zaken biedt het:
10 principes die ingaan op wijdverspreide clichés over evangelisatie
7 stappen voor christenen die niet de propagerende vormen van evangelisatie voorstaan, maar die desondanks het evangelie toch willen delen
12 stappen voor christelijke groepen die complete kerken kunnen veranderen zodat ze meer effectief worden in het evangeliseren.

Voor wie? Iedere actieve gelovige, in het bijzonder leden van gemeentekringen.Copyright (c) 2014 NCD Nederland